VÅRT UPPDRAG

Vi är en helhetsleverantör som erbjuder ett komplett sortiment för säker hantering. Vi levererar värde till våra kunder genom produkter som skapar produktiva och säkra förutsättningar när du behöver lyfta, säkra och transportera föremål i arbetet.

Utöver ett stort produktfokus sätter vi stor ära i att erbjuda en träffsäker service till våra kunder. Det ska vara enkelt och smidigt att göra smarta val. Vi lägger därför stor vikt vid att vårda våra kundrelationer och lära känna dina verksamhetsbehov.

VÅRA KUNDER

Vårt sortiment riktar sig främst till yrkesverksamma inom industri, transport och logistik. Våra kunder är företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Även du som privatperson kan givetvis handla hos oss.

Den gemensamma nämnaren hos våra kunder är att de letar efter kvalitativa produkter till bra priser. Det finns en medvetenhet kring vikten av att värdesätta säkerhet och vinsten av att investera i produkter som främjar produktivitet.